Főoldal >> Katalógus Ma 2019. február. 19. kedd, Zsuzsanna napja van.
Menü
Bolt
Újdonságok
Tovább
Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.thinktankphoto.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető ide kattintva

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az thinktankphoto.hu nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A webáruház semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a Webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

 

E-mail cím: info kukac foto-nagyker.hu

Felhasználó a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. www.thinktankphoto.hu ADATAI

A Webáruházat a P&A Digital Kft. üzemelteti (a továbbiakban www.thinktankphoto.hu).

RÖVIDÍTETT NÉV: P & A DIGITAL Kft.
TELJES NÉV: P & A DIGITAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
SZÉKHELY:1173 Budapest, Újlak utca 7. 7. em. 70.
ALAPÍTÁS ÉVE: 2012
ADÓSZÁM: 23933808-2-42
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 985307

 

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy thinktankphoto.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

thinktankphoto.hu kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, thinktankphoto.hu ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az thinktankphoto.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az thinktankphoto.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért thinktankphoto.hu nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az thinktankphoto.hu -nak. Ha az thinktankphoto.hu jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. thinktankphoto.hu és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha az thinktankphoto.hu törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. thinktankphoto.hu a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából az thinktankphoto.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az thinktankphoto.hu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az thinktankphoto.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Az thinktankphoto.hu fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.thinktankphoto.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az thinktankphoto.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az thinktankphoto.hu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az thinktankphoto.hu külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az thinktankphoto.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az thinktankphoto.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy az thinktankphoto.hu a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

Az thinktankphoto.hu történő vásárlás nincs regisztrációhoz kötve! Esetleges rendelés esetén azonban meg kell adni személyes adatokat, melyeket az thinktankphoto.hu tárolni fog.

Felhasználó vállalja, hogy a vásárlás során megadott személyes adatokat időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek. Rosszul kitöltött szállítási vagy számlázási címért az thinktankphoto.hu nem vállal felelősséget. Ebből adódó újrapostázás költségét a vevőnek kell fizetnie.

 

3.2. Megrendelés

A Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „VÁSÁRLÁS” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosáron belül, a fizetési mód kiválasztásával aMegrendelés gombra kattintva a személyes és szállítási adatok megadása következik. A mezők értelemszerű kitöltése után a„Megrendelés elküldése!” gombra kattintva tudja a Felhasználó a megrendelését elküldeni az thinktankphoto.hu részére, amely szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) és emailben tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, a rendelési azonosítóról, illetve hogy Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról.

A rendelés állapotáról az thinktankphoto.hu e-mailben értesítőt küld.

Az thinktankphoto.hu fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az thinktankphoto.hu nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését az thinktankphoto.hu késedelem nélkül, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail thinktankphoto.hu részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre thinktankphoto.hu és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg thinktankphoto.hu-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ehhez azonban felhasználó köteles ellenőrizni e-mail fiókja SPAM mappáját is.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte az thinktankphoto.hu részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az thinktankphoto.hu felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.4. Fizetés

A Felhasználó a megrendelés végösszegét a kiválasztott módón a futárnak készpénzben teljesíti, vagy Banki utalással előre fizeti ki.

3.5. Számla

thinktankphoto.hu a megrendelt termékek kiszállításakor Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.6. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása futárszolgálat igénybevételével történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről az thinktankphoto.hu értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

A küldeményazonosító thinktankphoto.hu ügyfélszolgálatától is lekérdezhető. (officethinktankphoto.hu)

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után az thinktankphoto.hu-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét thinktankphoto.hu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért thinktankphoto.hu felelősséget nem vállal!

 

3.8.1. Szállítási költségek

A thinktankphoto.hu a megrendeléseket a melléklet ártáblázat alapján szállítja ki a felhasználó számára. A mellékelt ártáblázat tartalmazza a cégünkkel szerződésben lévő csomagküldő cégek érvényes árlistáját.

3.8.2. Szállítási határidő

A megrendelések jelentős részének kiszállítása megtörténik 10 munkanapon belül.

Nagyon fontos, hogy az thinktankphoto.hu eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket, abban az esetben, ha a termék(ek) beszerezhető(ek) ez idő alatt.

Az thinktankphoto.hu késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az thinktankphoto.hu a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) az thinktankphoto.hu a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

3.9. Termék ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4. ELÁLLÁSI JOG
Figyelem!
Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.
Fogyasztó és vállalkozás
Nagyon fontos változása az új PTK-nak, hogy a korábbiaktól eltérően fogyasztó csak természetes személy lehet. A fogyasztói szerződések a vállalkozás és a természetes személy között jönnek létre. A kötelező jótállás és a termékszavatosság , szavatossági jogok csak a fogyasztókat megillető jogosultságok. Erről ne feledkezzünk meg, ha céges számlára vásárolunk! Ebben az esetben ugyanis vállalkozás és vállalkozás között jön létre szerződés, mely nem minősül fogyasztói szerződésnek, így jótállás csak akkor illet meg minket, ha az eladó azt szerződésben kifejezetten vállalja (és természetesen a szerződésben vállalt feltételek szerint). Ebben az esetben a szavatossági idő nem 2 hanem 1 év, és nincs hibás teljesítési vélelem sem.
Cégünk, céges vásárlásnál,nem fogad el elállási jogot.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

4.1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

thinktankphoto.hu a jogszabályban biztosított 14 napos elállási időt biztosít Felhasználó részére, hogy elállási jogával élhessen.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az thinktankphoto.hu részére.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az thinktankphoto.hu részére.

Mindkét esetben az thinktankphoto.hu emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az thinktankphoto.hu -nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve küldésének idejét veszi figyelembe thinktankphoto.hu a határidő számítás szempontjából.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az thinktankphoto.hu 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 7 napon belül visszaküldeni az thinktankphoto.hu postai címére (P&A Digital Kft., 1194 Budapest, Fadrusz u.2 ). A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 7 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék visszaküldése esetén Felhasználó köteles a terméket eredeti csomagolásában visszaküldeni, köteles azt gondosan becsomagolni, nehogy megsérüljön.

A termék thinktankphoto.hu címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. thinktankphoto.hu-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül thinktankphoto.hu visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az thinktankphoto.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Thinktankphoto.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül thinktankphoto.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az thinktankphoto.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

5. SZAVATOSSÁG

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát az thinktankphoto.hu-nak kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

5.1. Kellékszavatosság

 

5.1.1. Felhasználó az thinktankphoto.hu hibás teljesítése esetén az thinktankphoto.hu - mal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

5.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

5.1.3. Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az thinktankphoto.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

5.1.4. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az thinktankphoto.hu adott okot.

 

5.1.5. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni az thinktankphoto.hu-val.

 

5.1.6. Felhasználó közvetlenül az thinktankphoto.hu-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

5.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket az thinktankphoto.hu-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az thinktankphoto.hu csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az thinktankphoto.hu bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.1.8. Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

5.2.Termékszavatosság

 

5.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

5.2.2. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.2.3. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

5.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

5.2.5. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

5.2.6. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (thinktankphoto.hu) szemben gyakorolhatja.

 

5.2.7. A gyártó, forgalmazó (thinktankphoto.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

5.2.8. A gyártónak, forgalmazónak (thinktankphoto.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.3. Jótállás

 

5.3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

5.3.2. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést az thinktankphoto.hu vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. thinktankphoto.hu a termékhez mellékelt jótállási jegyet nem állít vagy tölt ki, a garancia a számla bemutatásával érvényesíthető.

 

5.3.3. Jótállás esetén Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 5.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

 

5.3.4. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

5.3.5. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

5.3.6. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az thinktankphoto.hu vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

5.3.7. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az thinktankphoto.hu-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szoláltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

5.3.8. az thinktankphoto.hu kétség esetén szakértő bevonásával megvizsgáltatja a terméket. A vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy kinek a felróható magatartásának következménye a termék hibás volta. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, thinktankphoto.hu nem köteles a jótállási igény teljesítésére.

 

5.3.9. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az thinktankphoto.hu nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

5.3.10. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. az thinktankphoto.hu-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

5.3.11. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

5.3.12. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

5.3.13. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az thinktankphoto.hu-t terhelik.

 

5.3.14. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az thinktankphoto.hu gondoskodik.

 

5.3.15. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

5.3.16. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

5.3.17. A jótállási igény a jótállási jeggyel és az azon megjelölt szervizben közvetlenül (is) érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Szavatossági és jótállási igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Cím: P&A Digital Kft, 1173 Budapest, Pesti út 8-12. 1. emelet.

E-mail: info kukac foto-nagyker.hu

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

6.1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Felhasználó a termékkel vagy az thinktankphoto.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: P&A Digital Kft, 1173 Budapest, Pesti út 8-12. 1. emelet.

E-mail cím: info kukac foto-nagyker.hu

 

thinktankphoto.hu a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az thinktankphoto.hu a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

thinktankphoto.hu a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

 

thinktankphoto.hu a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben az thinktankphoto.hu az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

thinktankphoto.hu a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén thinktankphoto.hu az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben thinktankphoto.hu és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita thinktankphoto.hu-val való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt, 99, 3.em. 310.

Levelezési cím: 1253 Bp, Pf:10

Telefonszáma: (1) 488 21 31
Fax száma: (1) 488 21 86
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

7.AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

thinktankphoto.hu jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék az thinktankphoto.hu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az thinktankphoto.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. szeptember 1.

 

Szilveszteri cikkek